Krátká ústní sdělení

KRÁTKÁ ÚSTNÍ SDĚLENÍ v devíti odborných sekcích

Konferenční den, „dopoledne“ čtvrtek 26. 10. 2017, bude věnován paralelním odborným symposiím. K dispozici je 7 přednášek v každém fóru (15 minut) a jedna 30ti minutová přednáška, tzv. Úvodní přednáška sekce. Plánováno je v současné chvíli devět tematicky zaměřených symposií. Ke každému symposiu bude nominován předseda.  

Seznam odborných symposií

  1. Katalýza (homogenní i heterogenní), kinetika, chemické reaktory
  2. Membrány a další separační technologie
  3. Procesy pro životní prostředí
  4. Chemické technologie, chemicko-inženýrské procesy
  5. Biotechnologie a potravinářská chemie, farmaceutické procesy
  6. Materiály, biomateriály a nanomateriály
  7. Měření a regulace
  8. Modely, predikce, kvantová mechanika
  9. Termodynamika, rovnovážné systémy