Registrace

Přihláška

Po vyplnění přihlášky obdržíte heslo, kterým získáte kdykoliv přístup k Vašim uživatelským stránkám, na kterých budete mít možnost:


• přihlásit referát 
• vložit souhrn
• registrace účasti
• zajistit ubytování

Termín pro přihlášení příspěvku je do 15. září 2017. Přihlášky budou přijímány i po tomto termínu, autoři však budou uvedeni pouze v dodatku. K přihlášce příspěvku musí být uveden výstižný souhrn v rozsahu nejvýše jedné strany. 
Podrobné instrukce autorům (docx, 17 kB)  

Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí a zařazení příspěvku do přednášek nebo do posterů. 

 

Konečný odborný program konference

Závěrečný odborný program konference bude uveden po ukončení registrací na webových stránkách konference kolem 10. října 2017.