Konferenční ceny

  1. Výroční cena ČSCHI
  2. První cena posterové sekce
  3. Druhá cena posterové sekce
  4. Třetí cena cena posterové sekce
  5. Cena ředitele ÚCHP AV ČR za zajímavou, průmyslově orientovanou práci
  6. Studentská cena děkana FCHT VŠCHT
  7. Cena společnosti Dekonta a.s. za zajímavou práci s environmentální tematikou