Diskusní panel

Pondělí, 23. říjen 2017 večer

Diskuzní panel "Připravenost absolventů oborů chemického a procesního inženýrství pro praxi" je naplánován na první večer - tedy pondělí 23. října 2017 a moderovat jej bude doc. Dr. Ing. Milan Jahoda z FCHI VŠCHT  v Praze.        

Posláním vysokých škol je výchova mladých odborníků, kteří najdou dobré uplatnění ve vystudovaném oboru. Školy mohou odbornou výuku nabízet pouze v akreditovaných programech, které mají přesně definované studijní plány. Skladba a návaznost předmětů ve studijním plánu musí odpovídat charakteristice programu a profilu absolventa. Při tvorbě studijních plánů garanti programů vycházejí ze svých dlouhodobých zkušeností a zároveň by měli reagovat na vývoj v oboru a požadavkům z praxe. Právě zpětná vazba od absolventů a zaměstnavatelů je velmi důležitá součást přípravy studijních plánů. Cílem diskuse bude sdílení názorů a zkušeností mezi fakultami, odbornou praxí a také absolventy o rozsahu znalostí a dovedností čerstvých absolventů. Mezi řešenými tématy budou např.: znalosti cizího jazyka a výuka odborných předmětů v angličtině; úroveň počítačové gramotnosti a používání speciálních simulačních (matematických) programů; úroveň ekonomické a právní gramotnosti; schopnosti práce v týmu; schopnosti projektového řízení atd. Zaměstnavatelé a absolventi budou mít příležitost vyjádřit své názory a tak ovlivnit studijní plány, které budou fakulty v brzké době připravovat.