Klíčové přednášky

KLÍČOVÉ PŘEDNÁŠKY (KP) nominované Hlavním výborem ČSCHI

 

Ve dvou paralelních sekcích A a B bude v rámci dvou konferenčních dnů (24. 10. a 25. 10.) prosloveno 18 klíčových přednášek. Přednášející byli nominováni členy Hlavního výboru ČSCHI. Přednášky byly vybrány tak, aby přinášely přehled o nejmodernějších trendech ve velmi široké oblasti chemického inženýrství a chemie. Důraz při výběru byl kladen na kvalitu příspěvku i posluchačskou atraktivitu tématu. Pokud to bylo možné, pro tuto formu prezentací byli nominováni „příslušníci“ střední a mladší vědecké generace. Délka klíčové přednášky činí 30 minut.