Literárně dramatický večer

Úterý 24. října večer

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ VEČER s chemicko-inženýrskými povídkami slavného italského spisovatele Prima Leviho v interpretaci známého herce Martina Myšičky, kterého jistě znáte jako filmového či divadelního herce (je stálým členem Dejvického divadla), ale i on kus svého života strávil vědou - vystudoval obor subnukleární fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Primo Levi byl původním povoláním chemický inženýr. Chemii vystudoval v letech 1936 až 1941 na turínské univerzitě. V roce 1942 vstoupil do ilegální Strany akce a obstarával styk s ostatními protifašistickými organizacemi, po německé okupaci Itálie působil v partyzánském oddíle, byl zajat a deportován do Osvětimi. Zážitky z poválečné cesty zpět do rodného Turína byly hlavním tématem nejznámějšího Leviho románu Příměří (La tregua, 1963). V roce 1947 se oženil a začal pracovat ve výzkumné laboratoři.  Jeho nejslavnějším dílem je však práce Potopení a zachránění. Poprvé se čtenáři u nás mohli s výběrem z těchto brilantních úvah o Osvětimské tragédii setkat v revue Světová literatura v překladu D. Janderové (Odeon, revue Světová literatura XXXV, sv. 4, str. 49-68, Praha 1990). Potopení a zachránění, v originále I sommersi a i salvati, představuje Leviho klíčové životní dílo vydané v roce 1986. V osmi kapitolách zde rozebírá a zobecňuje principy násilí v extrémních podmínkách. O rok později, v dubnu 1987, spáchal Primo Levi sebevraždu.