Vědecký program

V rámci odborného programu budou prezentovány 3 atraktivní plenární přednášky (vědecká etika, restaurování uměleckých skvostů, smog a vzdušné aerosoly), 2 speciální zvané přenášky, 18 klíčových přednášek nominovaných Hlavním výborem ČSCHI a dále až 99 krátkých ústních sdělení v devíti odborných sekcích. Součástí programu bude velká soutěžní posterová sekce. V rámci konference bude uděleno 7 cen, včetně hlavní ceny ČSCHI.   

     

Předběžný přehled programu

                
    Předběžný program CHISA 2017     
                
    Pondělí 23.10. 2017          
    13:00    18:00    Registrace    
    18:00    19:15    Večeře    
    19:15    20:00    Slavnostní zahájení    
    20:00    21:00    Diskusní panel    
    21:00    0:00    Navazující diskuse a pivní párty    
                
    Úterý 24.10. 2017           
    9:00    10:00    I. Plenární přednáška    
    10:00    10:45    I. Speciální zvaná přednáška    
    10:45    11:15    Kávová přestávka    
    11:15    11:45    I. Klíčové přednášky v sekcích A a B    
    11:45    12:15    II. Klíčové přednášky v sekcích A a B    
    12:15    13:30    Oběd    
    13:30    14:00    III. Klíčové přednášky v sekcích A a B    
    14:00    14:30    IV. Klíčové přednášky v sekcích A a B    
    14:30    15:00    V. Klíčové přednášky v sekcích A a B    
    15:00    15:30    VI. Klíčové přednášky v sekcích A a B    
    15:30    16:30    Velká přestávka    
    16:30    17:30    II. Plenární přednáška     
    17:30    18:00    Následná diskuse    
    18:00    19:00    Večeře    
    19:30    21:00     Hudební a literárně dramatický večer    
    21:00    23:00    Ochutnávka vína    
                
    Středa 25.10. 2017         
    9:00    10:00    III. Plenární přednáška    
    10:00    10:45    II. Speciální zvaná přednáška    
    10:45    11:15    Kávová přestávka    
    11:15    11:45    VII. Klíčové přednášky v sekcích A a B    
    11:45    12:15    VIII. Klíčové přednášky v sekcích A a B    
    12:15    12:45    IX. Klíčové přednášky v sekcích A a B    
    12:45    14:00    Oběd    
    14:00    18:00    Volné odpoledne    
    18:00    20:00    Hodnocení posterové sekce    
    20:00    20:30    Vyhlášení cen    
    20:30    0:00    Společenský večer    
                
    Čtvrtek 26.10. 2017          
    9:00    10:30    Paralelní sekce    
    10:30    11:00    Kávová přestávka    
    11:00    12:30    Paralelní sekce    
    12:30    14:00    Oběd, zasedání HV  ČSCHI